کتابفروشان about us contact us

کتابهای با موضوع مهندسی مواد

 1. اصول علم مواد
 2. متالورژی مس
 3. مواد دیرگداز
 4. نفوذ در جامدات
 5. نفوذ در جامدات
 6. فرهنگ جامع متالورژی و مواد - انگلیسی - فارسی
 7. انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی مواد
 8. کتاب مواد - آزمون کارشناسی ارشد 1380 و 1381 همراه با پاسخ تشریحی
 9. DIES MOULDS AND JIGS
 10. Materials Handbook; An Encyclopedia for Managers, Technical Professionals, Purchasing and Production Managers, Technicians, Supervisors, and Foremen
 11. Elements of Materials Science and Engineering
 12. راهنمای آدرسهای اینترنتی رشته متالورژی
 13. دیرگدازها انواع خواص کاربرد
 14. مهندسی خوردگی
 15. اصول و کاربرد میکروسکوپ های الکترونی و روش های نوین آنالیز ابزار شناسایی دنیای نانو
 16. کتاب مواد - آزمون کارشناسی ارشد 1380 و 1381 همراه با پاسخ تشریحی
 17. لحیم کاری سخت و نرم
 18. مقاومت مصالح (ترجمه ای از سه کتاب: مقدمه‌ای بر مکانیک جامدات و مکانیک جامدات ایگور پوپوف و مکانیک جامدات فردینالد بی یر و راسل جانسون)
 19. ریخته گری چدن
 20. شکل دادن فلزات (مکانیک و متالورژی)
 21. تکنولوژی تراشکاری
 22. متالورژی کاربری چدنها (نشکن-چکش خوار- فشرده)
 23. ترمودینامیک متالورژی جلد اول
 24. متالورژی مس
 25. اصول ریختگری متالورژی- تکنولوژی
 26. مبانی متالورژی فیزیکی
 27. Source Book on Ductile Iron
 28. Refractories Production and Properties
 29. Welding Robots Technology, System Issues, and Appliccations
 30. ANSI-AWS D14.5-97 -Specification for Welding of Presses and Press Component