کتابفروشان about us contact us

کتابهای با موضوع متالورژی

 1. اصول علم مواد
 2. متالورژی مس
 3. مواد دیرگداز
 4. نفوذ در جامدات
 5. نفوذ در جامدات
 6. فرهنگ جامع متالورژی و مواد - انگلیسی - فارسی
 7. انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی مواد
 8. کتاب مواد - آزمون کارشناسی ارشد 1380 و 1381 همراه با پاسخ تشریحی
 9. DIES MOULDS AND JIGS
 10. Materials Handbook; An Encyclopedia for Managers, Technical Professionals, Purchasing and Production Managers, Technicians, Supervisors, and Foremen
 11. Elements of Materials Science and Engineering
 12. راهنمای آدرسهای اینترنتی رشته متالورژی
 13. دیرگدازها انواع خواص کاربرد
 14. مهندسی خوردگی
 15. اصول و کاربرد میکروسکوپ های الکترونی و روش های نوین آنالیز ابزار شناسایی دنیای نانو
 16. کتاب مواد - آزمون کارشناسی ارشد 1380 و 1381 همراه با پاسخ تشریحی
 17. لحیم کاری سخت و نرم
 18. Welding Robots Technology, System Issues, and Appliccations
 19. ANSI-AWS D14.5-97 -Specification for Welding of Presses and Press Component