کتابفروشان about us contact us

کتابهای با موضوع عمران

  1. مصالح ساخت و آزمایشگاه
  2. مقاومت مصالح
  3. ENGINEERING MECHANICS VOL.1 STATICS
  4. مقاومت مصالح (ترجمه ای از سه کتاب: مقدمه‌ای بر مکانیک جامدات و مکانیک جامدات ایگور پوپوف و مکانیک جامدات فردینالد بی یر و راسل جانسون)